HERZ Armaturen GmbH - Företaget

Genom att företaget grundades 1896 har Herz mer än etthundratio år av närvaro på marknaden viket saknar motstycke.

HERZ Armaturen GmbH är, med fem orter inom Österrike och ytterligare tre i Europa och med 1500 medarbetare både inom landets gränser och utomlans, den enda Österrikiska och en av de mest betydelse fulla tillverkararna internationellt sett av produkter

för hela värme- och installationsbranschen.

       Fakta om Herz:

  • 35 Företag.
  • Koncernens huvudkontor finns i Österrike.
  • Forskning och utveckling sker i Österrike.
  • Österrikiska ägare.
  • 1500 medarbetare,verksamma i mer än 70 länder.
  • 8 Produktionsgrenar.
  • Hämta Brochyr HERZ

Herz Firematic                                         Herz Firematic                                                Herz Biofire  
6-60 kw                                                    80-499 kw                                                         500-1500 kw