Firematic 20-80 kw

Den främsta fördelen med HERZ firematic:

  • Energibesparande driftteknik
  • Enkelt handhavande
  • Genomgående hög verkningsgrad
  • Litet platsbehov
  • Material av hög kvalitet

 

  • Automatisk rengöring ......
  • av brännkammaren...
  • av rökgasvärmeväxlare
  • Automatisk uraskning till frontplacerad askbehållare.
  • Hämta brochyr