Firematic 80-499 kw

Den främsta fördelen med HERZ firematic:      

  • Energibesparande driftteknik
  • Enkelt handhavande
  • Genomgående hög verkningsgrad
  • Litet platsbehov
  • Material av hög kvalitet

 

  • Automatisk rengöring ...
  • ... av brännkammaren
  • ... av rökgasvärmeväxlare
  • Automatisk uraskning till frontplacerad askbehållare.

 

  • Hämta brochyr