Väröbackaskolan
Votab har installerat 2 st Herz Bio Fire a 150kw tot 300.
Anläggningen har ingen backupp av olja eller el, lika med 100% biobränsle.

Forsheda
Sigarv AB i Forsheda är en mekanisk verkstad som Votab har installerat 1st Herz Pelletstar med den nya
T-CONTROL. Styrsystemet kommunicerar med telefon, data så man kan se alla värden och larm.

Roland Kollberg, Långås
Hos Roland har Votab installerat 1st 80kw Herz panna och ackumulatortankar på 2500liter, anläggningen värmer bostadshus och ekonomibyggnader samt att förvärma luften till spanmålstork som används under skördeperioden för att torka säd. Bränsle flis.