Solvärme

Ekonomi

Solinstrålningen är gratis och svår eller omöjlig att beskatta. En solvärmeanläggning kostar en del att installera men minskar kostnaden för köpt energi. Solvärmens lönsamhet ökar därför med låga räntor och ökande energipriser. När anläggningen är betald är solvärmen i princip gratis eftersom driftkostnaden är låg. Solfångarens livstid är också mycket lång jämfört med andra värmesystem.

Varmvatten och värmetillskott

Till den här typen av värmesystem används så kallade kombisystem som normalt består av 8-12 kvadratmeter solfångare anslutna till en ackumulatortank med 500–750 liters volym. Till tanken ansluts även en panna (oftast ved eller pellets). Ett kombisystem anpassas och dimensioneras efter aktuellt värmebehov och den värmepanna du har.

En förutsättning är att du har ett vattenburet värmesystem. Passa på när du ska byta värmepanna.Vi hjälp dig med dimensionering.

Tappvarmvatten

Solvärme kan svara för hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenbehov. Då används ett standardiserat solvärmesystem där 4-6 kvadratmeter solfångare är anslutna till en varmvattenberedare med runt 300 liters volym. Tanken förses även med en elpatron för att värma vattnet när solvärmen inte räcker till. Passa på att investera i solvärme när du ändå ska byta varmvattenberedare. Då blir merkostnaden för solvärmen som lägst

Solvärme

En solvärmeanläggning värmer vatten med hjälp av solen. Varmvattnet kan användas för tappvarmvatten eller som ett tillskott till uppvärmningen i huset. Solvärmt varmvatten kan även användas till poolen eller för att värma och torka ut fuktiga husgrunder.